Honorary patronage

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady - Rector of University of Agriculture in Krakow
Jacek Juszkiewicz - Governor of Wieliczka District