Honorary patronage

Jarosław Gowin - Minister of Science and Higher Education

The XLVII ESNA Annual Meeting Kraków-Wieliczka 2017 is subsidized under the agreement No 826/P-DUN/2017 from the resources of the Minister of Science and Higher Education, for the dissemination of science.
Konferencja XLVII ESNA Annual Meeting Kraków-Wieliczka 2017 - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 826/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Jacek Juszkiewicz - Governor of Wieliczka District

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady - Rector of University of Agriculture in Krakow

Sponsors